GOTHIA

14.07.2019

Søndag 14/7 - Lørdag 20/7
KUNGSBACKA


Det blir i år som ifjor, felles buss ned på søndagen sammen med 04-kullet.
Vi bor som vanlig i Kungsbacka sammen alle de andre Sprint-lagene.

Egenandel for spiller vil bli ca kr 3.000,-
Betalingsfrist er i begynnelsen av mai måned.